Juni 2022 - expo 24 - Herman Maes - Het klassieke schilderij

Herman Maes is een Belgisch kunstenaar die woont en werkt in Hasselt.  Zijn werk bestaat uit installaties, schilderijen, tekeningen en illustraties, en situeert zich op het grensgebied tussen abstractie, verbeelding en realiteit.

Voor het kleinste museum ter wereld heeft Herman Maes een oog, een klassiek schilderij, geschilderd.  Waarom een oog ?  Het oog, centraal in het schilderij, kijkt naar de toeschouwer.  De toeschouwer kijkt door de verrekijker naar het schilderij, en wordt geconfronteerd met een oog.  Een oog dat terugkijkt.  Herman heeft het oog op een heel klassieke manier geschilderd.  Een klassiek schilderij is voor hem een schilderij waar alle mogelijkee betekenissen door en over elkaar geschilderd worden.  Dus de toeschouwer gaat niet alleen een oog zien, maar hij gaat ook een abstracte ontwikkeling van het oog in de ruimte zien, hij gaat associaties leggen met een landschap ....  Het oog wordt ook geplaatst in een gezicht.  Er zijn verwijzingen naar de hals, het hoofd, de haren, de wind en de lucht.  Voor Herman is een klassiek schilderij dus een schilderij dat niet vanuit één perspectief, maar vanuit verschillende perspectieve, moet gelezen worden.  Het schilderij is dusdanig een aanzet om na te denken over het oog :  wat is zien, wat is in de realiteit zien, wat is op een abstracte manier zien, wat is zien door middel van symbolen .....  Herman heeft in dit kleine schilderijtje verschillende betekenislagen over mekaar geschilderd.  Het is een complex schilderij.  Er zit ook een zekere vorm van abstractie in, maar die abstractie dient niet, zoals bij de klassieke abstracte schilders zoals  Piet Mondriaan, om te herleiden tot niets, maar bij hem fungeert de abstractie als een brug naar een andere parallelle wereld.    In het schilderij van het oog zitten allerlei parallele werelden waarin je als toeschouwer je eigen parallelle wereld mag in ZIEN !