Februari 2022 - expo 23 - Koen Deprez - Het Sint Maarten Model                                                                                                           

Voor het kleinste museum ter wereld - het LOMAK - stelt beeldend kunstenaar en researcher Koen Deprez een nieuw narratief voor.  Het wapenschild van Tessenderlo “In lazuur een Sint- Maarten met een kreupele bedelaar geplaatst op een grond, het geheel van goud” wordt door Deprez in verband gebracht met het project “Een strandcabine voor de Belgische kust”. Door twee erg uiteenlopende onderwerpen toch met elkaar te verbinden ontstaat een nieuw verhaal.  Wat het nu precies voorstelt is hier niet van belang.  Het accent ligt op de presentatie van een ontwerptechniek.  Wie daar geen genoegen mee neemt, kan nog altijd een poging ondernemen om een strandcabine in verband te brengen met Sint-Maarten, de patroonheilige van Tessenderlo.  Het geweld, veroorzaakt door twee uiteenlopende zaken toch in elkaar te schuiven,  levert nieuwe “denk” ruimte op.